אותי - עמותה ישראלית לאוטיזם
תפריט

על העמותה

אותי – עמותה ישראלית לאוטיזם (לשעבר העמותה לילדים בסיכון) הוקמה בשנת 1990, כדי לסייע לילדים בסיכון נוירופסיכיאטרי ופסיכוסוציאלי ולמשפחותיהם בקהילה. מאז הקמתה, התפתחו שני מרכזי פעילות:

אותי - עמותה ישראלית לאוטיזם

אותי – עמותה ישראלית לאוטיזם (לשעבר העמותה לילדים בסיכון) היא הגוף הוותיק והמוביל בישראל בטיפול בילדים ובני נוער על הרצף האוטיסטי מהגיל הרך ועד לגיל 18.

העמותה הוקמה על רקע היעדר במענה אבחוני וטיפולי לפעוטות ולילדים עם אוטיזם. הצורך להקים גוף שיספק מענה לילדים רבים ככל הניתן, נבע מתוך ההבנה כי הגיל הרך הינו חלון הזדמנויות טיפולי המאפשר לשפר את תפקודם של ילדים עם אוטיזם, וכי טיפול אינטנסיבי ומותאם הינו המפתח לקידומם המרבי של ילדים אלו.

אותי - עמותה ישראלית לאוטיזם

למעלה מחצי יובל משמשת העמותה ככתובת מקצועית, מחברת, תומכת ומחבקת לילדים, בני נוער, צעירים ובוגרים עם אוטיזם, ולבני משפחותיהם. העמותה דואגת לזכויותיהם, פועל למיצויין, ומעניק להם טיפול מקצועי באופן מותאם ונגיש.

העמותה פועלת בפריסה ארצית ביותר מ-500 מסגרות טיפוליות – מצפון עד דרום, במרכז ובפריפריה, באמצעות למעלה מ-2,600 עובדים מתחומי טיפול שונים: רפואיים ופארא-רפואיים, רגשיים, ומומחים בשיטות טיפול ייעודיות. הצוותים המסורים של העמותה בשילוב הניסיון והידע הקליני שנצבר בה, והמודלים הטיפוליים שפותחו על ידה, זוכים להכרה לאומית ומוטמעים במסגרות טיפוליות בקרב אוכלוסיות ומגזרים שונים.

 

בימים אלה העמותה נוטלת על עצמה אתגרים נוספים ומגבשת מענים טיפוליים גם לאוכלוסייה הבוגרת יותר הנמצאת על הרצף האוטיסטי. העמותה משתפת פעולה עם מרכזים רפואיים ועם מוסדות אקדמיים, כמו גם עם עמותות נוספות, על מנת לקדם את יעדיה.

מרכז "חוסן" ע"ש כהן-האריס

מרכז חוסן ע”ש כהן האריס

מרכז “חוסן” ע”ש כהן-האריס הינו מרכז מקצועי העוסק בפיתוח תכניות לייעוץ ולהכשרה בתחום שיפור החוסן האישי, המוסדי והקהילתי. המרכז, שהוקם בשנת 2001, מפתח תכניות מניעה להתמודדות עם מצבי לחץ בחיי היום-יום, במצבי חירום וטראומה וכן תכניות למניעת אובדנות.

המרכז מפעיל את התכניות במסגרות שלטוניות, חינוכיות (גילאי 18-0), בריאותיות, קהילתיות ובמוסדות ובארגונים שונים. מאמרים ומחקרים רבים של מרכז “חוסן” המבוססים על המודלים שפותחו ביוזמתו, פורסמו וקיבלו הכרה מקצועית ואקדמית בישראל ובעולם.

תפיסה טיפולית

תפיסת הטיפול בעמותה הינה התפתחותית-אינטגרטיבית. לכל מטופל נבנית תכנית קידום אישית המותאמת לצרכיו, המקיפה את מכלול תחומי התפקוד שלו. בתכניות מושם דגש על טיפול בילד בסביבתו הטבעית, בגן או בבית הספר, במטרה להקל על בני משפחתו וכדי להעצים את התועלת הטיפולית.

העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם גורמים במערכת הבריאות, במערכת החינוך, במערכת הרווחה וברשויות המקומיות וזאת מתוך ראיית הילד במרכז. גישה זו מאפשרת לכל הגורמים המעורבים להתאגד סביב הטיפול בילד ולהתמקד בטובתו ובקידומו.

הישגי העמותה

אחד מהישגיה הבולטים של העמותה הוא קבלת יוזמתה והמלצותיה לגיבוש “סל טיפולים בריאותי מקדם (טב”מ)” – סל טיפולים עשיר ואינטנסיבי שהמדינה מעניקה לילדים על הרצף האוטיסטי מהגיל הרך ועד גיל 7.  כתוצאה מפועלה של העמותה, כל הילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי זכאים לסל זה.

 

בשנים האחרונות, השיגה העמותה פריצת דרך נוספת והיא שילוב טיפולי בריאות בהיקף של עד 3 שעות שבועיות לילדים בגילאי 7-18 במסגרת בתי הספר, באופן מותאם ומונגש לצרכיהם. כך זוכים ילדים ובני נוער רבים בגילאים אלו לטיפולים מקדמים והכרחיים, שבעבר לא הייתה להם אפשרות לקבל.

יעדי העמותה

לפעול למתן טיפול וסיוע בקהילה לילדים עם אוטיזם ולמשפחותיהם.

להעניק לילדים עם אוטיזם טיפול ושירותים ברמה הגבוהה ביותר מיד עם קבלת האבחנה ולנצל ככל הניתן את חלון ההזדמנויות לטיפול הקיים בגיל הרך.

לפתח ולקדם מודלים להתערבות טיפולית ולסיוע ברמת הפרט, המשפחה והקהילה.

לעודד גורמים מוסדיים בקהילה ליטול חלק פעיל במתן מענה לצרכי ילדים ובני נוער עם אוטיזם ולמשפחות.

להגביר את המודעות הציבורית ולהוביל שינוי חברתי בתפיסת הפרט עם אוטיזם והשתלבותו בחברה.

להנגיש שירותים מקצועיים ואיכותיים לכל ילד ברחבי הארץ, ללא הבדל דת, גזע ומגדר, תוך שימת דגש על פיתוח וייצוב שירותים מקצועיים ואיכותיים בפריפריה.

לקדם מחקרים בתחומי פעילותה.

לפתח מנהיגות מקצועית ארצית בתחום הטיפול באוטיזם, באמצעות מרכז למידה רב-מקצועי.

פעילות ציבורית: על סדר היום

פיתוח ויישום מודל ייחודי וחדשני למתן טיפולים פרא-רפואיים לבני הגילאים 7–18 במסגרת בית הספר, למען מיצוי זכויות הילדים והמתבגרים לקבלת שלוש שעות שבועיות של טיפול פרא-רפואי, כמודל מיטבי לילדים ולנערים שמאופיינים באוטיזם.

הקצאת מבנים ברחבי הארץ והתאמתם למסגרות מעון וגן המתאימות לטיפול.

הובלת מאבק לפיתוח מרכזי טיפול לילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי, ולשילובם הפרטני בגנים שאינם גני תקשורת.

קידום למידה והתמחות בתחום האוטיזם למטפלים ממקצועות הבריאות, ופיתוח מנהיגות מקצועית נוכח המחסור בכוח אדם מקצועי בתחום זה.

קידום פרויקטים שונים והעלאת המודעות בקהילה בקרב בני נוער לקבלת השונה.

פיתוח תכנית מקצועית ייחודית (דוגמת חוסן אוטיזם, תכניות מבוססות מחקר לאבחון ולטיפול בילדים, בבני נוער ובבוגרים עם אוטיזם, ובבני משפחותיהם).

קידום המחקר בתחום הטיפול באוטיזם.

פיתוח מענים מונגשים בתחום התרבות.

הנגשת תעסוקה לבוגרים על הרצף האוטיסטי.

מעורבות בפיתוח מענים כוללניים בהשכלה גבוהה לבוגרים על הרצף האוטיסטי.

מוסדות, בעלי תפקידים וועדות

את העמותה מובילים אנשי מקצוע מהתחום הטיפולי, בעלי ניסיון רב שנים

ועד העמותה

צילי צ'רני – יו"ר ועד

גב' אלונה בר און

פרופ' בנעד גולדווסר

פרופ' יוסף פרוסט

ד"ר  שלמה שגב 

ד"ר  ריבי שרמן 

פרופ' נתי לאור, יועץ מקצועי לועד העמותה


יועץ משפטי

משרד עו"ד שיבולת, רוברטס, ישראלי ושות'


רואה חשבון

רו"ח דורון שטיין – משרד רו"ח זיו, האפט, לוטקר, שטיין, טולדנו


גוף מבקר

רו"ח יובל כהן


מבקר פנים

עו"ד יהושוע דוד

 

העמותה מודה לאודי ריגאי, שהיה כח מניע להקמת העמותה, ופעל במסירות וללא לאות במהלך 30 שנותיה הראשונות על מנת להרחיב את פעילות העמותה ולהעלות את המודעות לצרכי האוטיסטים ומשפחותיהם.

עו"ד ציפי נגל-אדלשטיין, מנכ"לית – [email protected]

גב’ טלי אדלשטיין-מעלם, מנהלת משאבי אנוש ופיתוח ארגוני – [email protected]

גב' ענת אילון גנור, מנהלת גיוס משאבים, פרוייקטים וחדשנות – [email protected]

גב' הניה הדר, מנהלת פרויקטים מיוחדים – [email protected]

גב’ שלומית ויסבלום, מנהלת תקשורת שיווקית – [email protected]

גב' קרן סגל, מנהלת תחום בוגרים – [email protected]

גב' ליאל סוויסה, מנהלת מערכות מידע – [email protected]

גב' אורלי עמוס, מנהלת תפעול ורכש – [email protected]

גב' אתי עמיאל, מנהלת מרכז למידה ופיתוח מקצועי – [email protected]

גב' דנה קוסטה, מנהלת מקצועית מערך גנים ומעונות – [email protected]

גב' נחמה פבר בן פזי, פסיכולוגית קלינית, מנהלת ארצית מערך טיפולי מקדם לגילאי בית ספר – [email protected]

רו"ח עדי קורן, מנהלת כספים – [email protected]

ד”ר ורד רייטר, מנהלת איכות ארגון ומנהל – [email protected]

עו"ד גילי שיל"ת, מנהלת משפט ומדיניות ציבורית – [email protected]

גב' דנה קוסטה, מנהלת מקצועית מערך גנים ומעונות – [email protected]

גב' מיכל גיא, בקרה מקצועית – [email protected]

גב' יעל לויאל, פיתוח מקצועי – [email protected]

גב' רינת אריאלי דנן, אחראית תחום מעונות ורפרנטית פניות הורים – [email protected]

גב' סיגל לוי, בקרה מקצועית– [email protected]

גב' דקלה בוטנר, מנהלת תחום אירועים חריגים – [email protected]

פרופ' בנעד גולדווסר
פרופ' יוסף פרוסט
ד"ר שלמה שגב
פרופ' נתנאל לאור

פרופ’ נתנאל לאור, יו”ר
ד”ר אירית מור-שניר
עו”ד ציפי נגל-אדלשטיין
גב’ דנה קוסטה
גב’ נחמה פבר בן-פזי
ד”ר ורד רייטר
גב' קרן סגל

פרופ’ נתנאל לאור, יו"ר
עו”ד ציפי נגל-אדלשטיין
ד”ר ורד רייטר
פרופ' עופר גולן
גב' דנה קוסטה
ד”ר אירית מור-שניר
ד"ר טלי גב

גב’ נחמה פבר בן-פזי

גב' מירי אביטל

ד"ר אסתר אורליאן

גב' קרן איפלן

גב' דפנה בר אילן תומר

גב' מיכל גרשוני-ראש

גב' נעה הרלינג

גב' אור-לי טובים

גב' מיכל ינון

גב' רחל פלדמן פרידנשטין

גב' רונית קוזוקרו שגב

גב' ענת יודפת

גב' אילנית יעקב

גב' מיכל כרמל חרש

גב' פנינית ליבוביץ

גב' רון וולף עליון

גב' ריקי רוטר

ד"ר מיכל רפפורט

גב' אורלי שליו

בית אחד
פרופ' עפר גולן, מנחה מקצועי ליחידות ASD בתל אביב ובכפר סבא
סנדרה ישראל-יעקב, פסיכולוגית אחראית, יחידות ASD בתל אביב ובכפר סבא


בית עמיתים

איריס הוד, פסיכולוגית, מנהלת המרכז הטיפולי

מנהלות המערך הטיפולי המקדם לגילאי בית ספר
נחמה פבר בן פזי, פסיכולוגית קלינית, מנהלת ארצית מערך טיפולי מקדם לגילאי בית ספר – [email protected]

נוגה גאני, מנהלת ארגון ופיתוח – [email protected]


מנהלות מטה

גב’ לורה ארבל, גב' רינת ארז,  גב’ מאיה פריד, גב' שיר צנטנר


מנהלות אזור

גב’ יפעת אוסישקין, גב’ ענבר דוברת, גב’ אריאלה דיאמנט פטל, גב' שירה וידיסלבסקי,  גב' מעיין הזה, גב' נעה חריש, מר אסא גוברין


מנהלות מערכים

גב' מיכל פרידמן, גב' ענבל אורלוביץ פלד, גב' רחל סרבניק, גב' שרית צור,  גב' ענת אריאל,  גב’ שרית אורן, גב' חן בונדורבסקי-הימן, גב' ענבל שכטר, גב' מריטו מהרי, גב' אופיר גרונדלנד, גב' מעין כאהן שטיינברג, גב' שיר גליקמן, גב' ענבל נחמיה, גב' ליאור גבעון, גב' עינת קסלר בראל, גב' סמירה עאמר, גב' אסנת סאיל,  גב' יעל לינדר , גב' נושי יפה,  גב' מור אורבך, גב' חן לוי בימקה, מר שי שמואלי.

גב' תמר מירוויס, מנהלת סקטור פיזיותרפיה
גב' פזית גור, מנהלת סקטור קלינאות תקשורת
גב' ענת אמיר-אסף, מנהלת סקטור ריפוי בעיסוק
גב' שירי מור שי, מנהלת סקטור טיפול באומנויות
גב' אביבה בינט, מנהלת סקטור ניתוח התנהגות
גב' יונית שולמן, מנהלת סקטור פסיכולוגיה
גב' דפנה טישל, מנהלת סקטור עבודה סוציאלית

גב' מירי אביטל, אחראית התמחות בפסיכולוגיה התפתחותית
גב' נורית עשת, אחראית תחום התמחות פסיכולוגיה קלינית אשפוזית

גב' סגל קרן,  M.S.Wמנהלת  מערך הבוגרים  – [email protected]

גב' יעל גלבר, מנהלת הכשרה, השמה וליווי  – [email protected]