על העמותה

אותי – עמותה ישראלית לאוטיזם (לשעבר העמותה לילדים בסיכון) הוקמה בשנת 1990, כדי לסייע לילדים בסיכון נוירופסיכיאטרי ופסיכוסוציאלי ולמשפחותיהם בקהילה. מאז הקמתה, התפתחו שני מרכזי פעילות:

אותי - עמותה ישראלית לאוטיזם

אותי – עמותה ישראלית לאוטיזם (לשעבר העמותה לילדים בסיכון) היא הגוף הוותיק והמוביל בישראל בטיפול בילדים ובני נוער על הרצף האוטיסטי מהגיל הרך ועד לגיל 18.

העמותה הוקמה על רקע היעדר במענה אבחוני וטיפולי לפעוטות ולילדים עם אוטיזם. הצורך להקים גוף שיספק מענה לילדים רבים ככל הניתן, נבע מתוך ההבנה כי הגיל הרך הינו חלון הזדמנויות טיפולי המאפשר לשפר את תפקודם של ילדים עם אוטיזם, וכי טיפול אינטנסיבי ומותאם הינו המפתח לקידומם המרבי של ילדים אלו.

אותי - עמותה ישראלית לאוטיזם

למעלה מחצי יובל משמשת העמותה ככתובת מקצועית, מחברת, תומכת ומחבקת לילדים, בני נוער, צעירים ובוגרים עם אוטיזם, ולבני משפחותיהם. העמותה דואגת לזכויותיהם, פועל למיצויין, ומעניק להם טיפול מקצועי באופן מותאם ונגיש.

העמותה פועלת בפריסה ארצית ביותר מ-315 מסגרות טיפוליות – מצפון עד דרום, במרכז ובפריפריה, וביותר מ-120 בתי ספר, באמצעות למעלה מ-2,600 עובדים מתחומי טיפול שונים: רפואיים ופארא-רפואיים, רגשיים, ומומחים בשיטות טיפול ייעודיות.

הצוותים המסורים של העמותה בשילוב הניסיון והידע הקליני שנצבר בה, והמודלים הטיפוליים שפותחו על ידה, זוכים להכרה לאומית ומוטמעים במסגרות טיפוליות בקרב אוכלוסיות ומגזרים שונים.

בימים אלה העמותה נוטלת על עצמה אתגרים נוספים ומגבשת מענים טיפוליים גם לאוכלוסייה הבוגרת יותר הנמצאת על הרצף האוטיסטי. העמותה משתפת פעולה עם מרכזים רפואיים ועם מוסדות אקדמיים, כמו גם עם עמותות נוספות, על מנת לקדם את יעדיה.

מרכז "חוסן" ע"ש כהן-האריס

מרכז חוסן ע”ש כהן האריס

מרכז “חוסן” ע”ש כהן-האריס הינו מרכז מקצועי העוסק בפיתוח תכניות לייעוץ ולהכשרה בתחום שיפור החוסן האישי, המוסדי והקהילתי. המרכז, שהוקם בשנת 2001, מפתח תכניות מניעה להתמודדות עם מצבי לחץ בחיי היום-יום, במצבי חירום וטראומה וכן תכניות למניעת אובדנות.

המרכז מפעיל את התכניות במסגרות שלטוניות, חינוכיות (גילאי 18-0), בריאותיות, קהילתיות ובמוסדות ובארגונים שונים. מאמרים ומחקרים רבים של מרכז “חוסן” המבוססים על המודלים שפותחו ביוזמתו, פורסמו וקיבלו הכרה מקצועית ואקדמית בישראל ובעולם.

תפיסה טיפולית

תפיסת הטיפול בעמותה הינה התפתחותית-אינטגרטיבית. לכל מטופל נבנית תכנית קידום אישית המותאמת לצרכיו, המקיפה את מכלול תחומי התפקוד שלו. בתכניות מושם דגש על טיפול בילד בסביבתו הטבעית, בגן או בבית הספר, במטרה להקל על בני משפחתו וכדי להעצים את התועלת הטיפולית.

העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם גורמים במערכת הבריאות, במערכת החינוך, במערכת הרווחה וברשויות המקומיות וזאת מתוך ראיית הילד במרכז. גישה זו מאפשרת לכל הגורמים המעורבים להתאגד סביב הטיפול בילד ולהתמקד בטובתו ובקידומו.

הישגי העמותה

אחד מהישגיה הבולטים של העמותה הוא קבלת יוזמתה והמלצותיה לגיבוש “סל טיפולים בריאותי מקדם (טב”מ)” – סל טיפולים עשיר ואינטנסיבי שהמדינה מעניקה לילדים על הרצף האוטיסטי מהגיל הרך ועד גיל 7.  כתוצאה מפועלה של העמותה, כל הילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי זכאים לסל זה.

 

בשנים האחרונות, השיגה העמותה פריצת דרך נוספת והיא שילוב טיפולי בריאות בהיקף של עד 3 שעות שבועיות לילדים בגילאי 7-18 במסגרת בתי הספר, באופן מותאם ומונגש לצרכיהם. כך זוכים ילדים ובני נוער רבים בגילאים אלו לטיפולים מקדמים והכרחיים, שבעבר לא הייתה להם אפשרות לקבל.

יעדי העמותה

לפעול למתן טיפול וסיוע בקהילה לילדים עם אוטיזם ולמשפחותיהם.

להעניק לילדים עם אוטיזם טיפול ושירותים ברמה הגבוהה ביותר מיד עם קבלת האבחנה ולנצל ככל הניתן את חלון ההזדמנויות לטיפול הקיים בגיל הרך.

לפתח ולקדם מודלים להתערבות טיפולית ולסיוע ברמת הפרט, המשפחה והקהילה.

לעודד גורמים מוסדיים בקהילה ליטול חלק פעיל במתן מענה לצרכי ילדים ובני נוער עם אוטיזם ולמשפחות.

להגביר את המודעות הציבורית ולהוביל שינוי חברתי בתפיסת הפרט עם אוטיזם והשתלבותו בחברה.

להנגיש שירותים מקצועיים ואיכותיים לכל ילד ברחבי הארץ, ללא הבדל דת, גזע ומגדר, תוך שימת דגש על פיתוח וייצוב שירותים מקצועיים ואיכותיים בפריפריה.

לקדם מחקרים בתחומי פעילותה.

לפתח מנהיגות מקצועית ארצית בתחום הטיפול באוטיזם, באמצעות מרכז למידה רב-מקצועי.

פעילות ציבורית: על סדר היום

פיתוח ויישום מודל ייחודי וחדשני למתן טיפולים פרא-רפואיים לבני הגילאים 7–18 במסגרת בית הספר, למען מיצוי זכויות הילדים והמתבגרים לקבלת שלוש שעות שבועיות של טיפול פרא-רפואי, כמודל מיטבי לילדים ולנערים שמאופיינים באוטיזם.

הקצאת מבנים ברחבי הארץ והתאמתם למסגרות מעון וגן המתאימות לטיפול.

הובלת מאבק לפיתוח מרכזי טיפול לילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי, ולשילובם הפרטני בגנים שאינם גני תקשורת.

קידום למידה והתמחות בתחום האוטיזם למטפלים ממקצועות הבריאות, ופיתוח מנהיגות מקצועית נוכח המחסור בכוח אדם מקצועי בתחום זה.

קידום פרויקטים שונים והעלאת המודעות בקהילה בקרב בני נוער לקבלת השונה.

פיתוח תכנית מקצועית ייחודית (דוגמת חוסן אוטיזם, תכניות מבוססות מחקר לאבחון ולטיפול בילדים, בבני נוער ובבוגרים עם אוטיזם, ובבני משפחותיהם).

קידום המחקר בתחום הטיפול באוטיזם.

פיתוח מענים מונגשים בתחום התרבות.

הנגשת תעסוקה לבוגרים על הרצף האוטיסטי.

מעורבות בפיתוח מענים כוללניים בהשכלה גבוהה לבוגרים על הרצף האוטיסטי.

מוסדות, בעלי תפקידים וועדות

את העמותה מובילים אנשי מקצוע מהתחום הטיפולי, בעלי ניסיון רב שנים

ועד העמותה
צילי צ'רני – יו"ר ועד
פרופ' פרוסט יוסף
פרופ' גולדווסר בנעד
ד"ר שגב שלמה
ד"ר שרמן ריבי
גב' אלונה בר און
פרופ' נתי לאור, יועץ מקצועי לועד העמותה


יועץ משפטי

משרד עו"ד שיבולת, רוברטס, ישראלי ושות'


רואה חשבון

רו"ח דורון שטיין – משרד רו"ח זיו, האפט, לוטקר, שטיין, טולדנו


גוף מבקר

רו"ח יובל כהן


מבקר פנים

עו"ד יהושוע דוד

עו"ד ציפי נגל-אדלשטיין, מנכ"לית – tzipi_e@oti.org.il
גב’ טלי אדלשטיין-מעלם, מנהלת משאבי אנוש ופיתוח ארגוני – talie@oti.org.il
גב' ענת אילון גנור, מנהלת גיוס ופיתוח משאבים – anatg@oti.org.il
גב' הניה הדר, מנהלת פרויקטים מיוחדים – henia_h@oti.org.il

גב’ שלומית ויסבלום, מנהלת תקשורת שיווקית – shlomitw@oti.org.il

גב' אורלי עמוס, מנהלת תפעול ורכש – orlya@oti.org.il

רו"ח עדי קורן, מנהלת כספים – adik@oti.org.il
ד”ר ורד רייטר, מנהלת איכות ארגון ומנהל – vered@oti.org.il
עו"ד גילי שיל"ת, היועצת המשפטית – shilatgili@oti.org.il
גב' ליאל סוויסה, מנהלת מערכות מידע – lielsw@oti.org.il

גב' דנה קוסטה, מנהלת מקצועית מערך גנים ומעונות – danac@oti.org.il
ד"ר שגית הושמנד, מנהלת מערך בקרה והטמעה, מנהלת בית ספר מנעד – sagith@oti.org.il
גב' מיכל גיא, רכזת בקרה מקצועית – michalguy@oti.org.il
גב' יעל לויאל, פיתוח מקצועי – yaell@oti.org.il
גב' רינת אריאלי דנן, אחראית תחום מעונות ורפרנטית פניות הורים – rinata@oti.org.il
גב' אתי עמיאל, מנהלת תחום הדרכה, למידה וניהול ידע – etia@oti.org.il
גב' גלית אלוני, אחראית השתלמויות וימי עיון – galita@oti.org.il
גב' סיגל לוי, צוות הטמעה ובקרה – sigallevi@oti.org.il
גב' דנה קוסטו שוחט, אחראית מערכת ניהול למידה – dana.kosto@oti.org.il
גב' דקלה בוטנר, מנהלת תחום אירועים חריגים – dikla.botner@oti.org.il
גב' שחר זלצברג סויסה, אחראית תפעול הדרכה – shacharsuissa@oti.org.il

פרופ' בנעד גולדווסר
פרופ' יוסף פרוסט
ד"ר שלמה שגב
פרופ' נתנאל לאור

פרופ’ נתנאל לאור, יו”ר
ד”ר אירית מור-שניר
עו”ד ציפי נגל-אדלשטיין
גב’ דנה קוסטה
גב’ נחמה פבר בן-פזי
ד”ר ורד רייטר
גב' סנדרה ישראל יעקב
גב' קרן סגל

פרופ’ נתנאל לאור, יו"ר
עו”ד ציפי נגל-אדלשטיין
ד”ר ורד רייטר
פרופ' עופר גולן
גב' דנה קוסטה
ד”ר אירית מור-שניר
ד"ר טלי גב

ד"ר יפעת ברונשטיין
ד"ר מיכל רפפורט
ד"ר אסתר אורליאן
גב' מיכל גרשוני-ראש
גב' דפנה טישל
גב' רחל פלדמן פרידנשטין
גב' רונית קוזוקרו שגב
גב' ענת יודפת
גב' נעה הרלינג
גב' מירי אביטל
גב' קרן איפלן
גב' אתי ארד
גב' אורלי שליו
גב' מיכל ינון
גב' אור-לי טובים
גב' ריקי רוטר
גב' פנינית ליבוביץ
גב' מיקי מגדל
גב' רון וולף עליון
גב' מיכל כרמל חרש
גב' ריקי רוטר

גב' אילנית יעקב
גב' דפנה בר אילן תומר

בית אחד
פרופ' עפר גולן, מנחה מקצועי ליחידות ASD בתל אביב ובכפר סבא
סנדרה ישראל-יעקב, פסיכולוגית אחראית, יחידות ASD בתל אביב ובכפר סבא

בית עמיתים
אתי ארד, מרפאה בעיסוק, מטפלת, מדריכה מרצה, מנהלת מרכז הדרכה.
איריס הוד, פסיכולוגית, מנהלת המרכז הטיפולי.

מנהלות המערך הטיפולי המקדם לגילאי בית ספר
נחמה פבר בן פזי, פסיכולוגית קלינית, מנהלת ארצית מערך טיפולי מקדם לגילאי בית ספר – nechama@oti.org.il
נוגה גאני, מנהלת ארגון ופיתוח – nogagani@oti.org.il


מנהלות מטה
גב’ מאיה פריד, גב’ לורה ארבל, גב' רינת ארז, גב' שיר צנטנר

מנהלות אזור
גב’ יפעת אוסישקין, גב’ ענבר דוברת, גב’ אריאלה דיאמנט פטל, גב' מיה גרונר שמאי, גב' שירה וידיסלבסקי, גב' רוני דיאמנט אבנון, גב' סיוון קרמר ניר, גב' מעיין הזה


מנהלות מערכים
גב' מיכל פרידמן, גב' ענבל אורלוביץ פלד, גב' רחל סרבניק, גב' שרית צור, גב’ סתיו דנינו, גב’ שרית אורן, גב' חן בונדורבסקי-הימן, גב' ענבל שכטר, גב' מריטו מהרי, קרני ביאליק נוביץ, מעין כאהן שטיינברג, גב' שחף אפל, גב' ענבל נחמיה, גב' ליאור גבעון, גב' עינת קסלר בראל, גב' סמירה עאמר, גב' אסנת סאיל, גב' נושי יפה, גב' תמר רבגד מנור, גב' מור אורבך, גב' חן לוי בימקה, מר שי שמואלי.

גב' תמר מירוויס, מנהלת סקטור פיזיותרפיה
גב' פזית גור, מנהלת סקטור קלינאות תקשורת
גב' ענת אמיר-אסף, מנהלת סקטור ריפוי בעיסוק
גב' שירי מור שי, מנהלת סקטור תרפיה בהבעה ויצירה
גב' אביבה בינט, מנהלת סקטור ניתוח התנהגות
גב' יונית שולמן, מנהלת סקטור פסיכולוגיה
גב' דפנה טישל, מנהלת סקטור עבודה סוציאלית

גב' מירי אביטל, אחראית התמחות בפסיכולוגיה התפתחותית
גב' נורית עשת, אחראית תחום התמחות פסיכולוגיה קלינית אשפוזית

סגל קרן, מנהלת תחום בוגרים – kerens@oti.org.il
גלבר יעל, מנהלת הכשרה, השמה וליווי תחום בוגרים – yaelg@oti.org.il