אותי - פעילות מחקרית

עמותת אותי (לשעבר – העמותה לילדים בסיכון) רואה בקידום הפעילות המחקרית והרחבתה אחד מיעדיו המרכזיים. לצורך פיתוח הפעילות המחקרית הקימה העמותה ועדת מחקר, והיא מעמידה לרשות החוקרים מנגנון ומשאבים לצורך ביצוע המחקרים.


בין המאמרים שפרסמו אנשי העמותה:

שם המאמר מחברים הורדה
A New Tool for Determining and Monitoring Public Healthcare Systems
Vered Reiter, Doron Nisani, Shay S. Tzafrir and Nathaniel Laor
PDF
Socio Emotional Competence in Young Children With ASD During Interaction With Their Typically Developing Peers
Tali Gev, Hila Avital, Ruthie Rosenan, Liron Oliver Aronson, Ofer Golan
PDF
The Comorbidity Between Autism Spectrum Disorder And Post-traumatic Stress Disorder Is Mediated By Brooding Rumination
Ofer Golan, Nirit Haruvi-Lamdan, Nathaniel Laor and Danny Horesh
PDF
Collaborations: A Combination of Outlook, Vision, and Social Responsibility Among Different Parties—The Key to Success
Vered Reiter, Shay S. Tzafrir
PDF
Social (Pragmatic) Communication Disorder and Its Relation to the Autism Spectrum: Dilemmas Arising From the DSM-5 Classification
Yael Brukner-Wertman, Nathaniel Laor, Ofer Golan
PDF
Non-violent resistance parent training for the parents of young adults with High Functioning Autism Spectrum Disorder
Ofer Golan, Hila Shilo, Haim Omer
PDF
Mothering, fathering, and the regulation of negative and positive emotions in high-functioning preschoolers with autism spectrum disorder
Hirschler-Guttenberg Y, Golan O, Ostfeld-Etzion S, Feldman R
PDF
Self- and Co-regulation of Anger and Fear in Preschoolers with Autism Spectrum Disorders: The Role of Maternal Parenting Style and Temperament
Yael Hirschler-Guttenberg, Ruth Feldman, Sharon Ostfeld-Etzion, Nathaniel Laor, Ofer Golan
PDF
Israel and Autism
Nathaniel Laor, Tzipi Nagel-Edelstein, Ran Barzilay,Ofer Golan
N/A
Neuroendocrine and behavioral response to social rupture and repair in preschoolers with autism spectrum disorders interacting with mother and father
Sharon Ostfeld-Etzion,Ofer Golan, Yael Hirschler-Guttenberg, Orna Zagoory-Sharon, Ruth Feldman
PDF
Self-regulated compliance in preschoolers with autism spectrum disorder: The role of temperament and parental disciplinary style
Sharon Ostfeld-Etzion, Ruth Feldman, Yael Hirschler-Guttenberg, Nathaniel Laor, Ofer Golan
PDF
A Randomized Controlled Trial evaluating the Hebrew Adaptation of the PEERS® Intervention: Behavioral and Questionnaire-Based Outcomes
Rabin SJ, Israel-Yaacov S, Laugeson EA, Mor-Snir I, Golan O
PDF
Pressure Undergarments as Means to Improve Sensory Motor, Function and Emotional Behavior of a Child with Autism Spectrum Disorder: A History Case Report
Yael Harel, Osnat Atun-Einy and Meir Lotan
PDF
'Patterns of Trust and Collaboration among Non-Profit Organizations and Health Funds: A Case-Study
Reiter, V., Tzafrir, S. S. and N. Laor
PDF
An Israeli RCT of PEERS®: Intervention Effectiveness and the Predictive Value of Parental Sensitivity
S.J. Rabin , E.A. Laugeson , I. Mor-Snir & O. Golan
PDF
Autism Spectrum Disorder and Post- Traumatic Stress Disorder: An unexplored co-occurrence of conditions
Nirit Haruvi-Lamdan, Danny Horesh, Shani Zohar, Meital Kraus and Ofer Golan
PDF
Integrating the Early Start Denver Model into Israeli community autism spectrum disorder preschools: Effectiveness and treatment response predictors
Yana Sinai-Gavrilov, Tali Gev, Irit Mor-Snir, Giacomo Vivanti and Ofer Golan
PDF
Seeking Team Collaboration, Dialogue and Support: The Perceptions of Multidisciplinary Staff-Members Working in ASD Preschools
Yana Sinai-Gavrilov, Tali Gev, Irit Mor- Snir & Ofer Golan
PDF