הצהרת נגישות

עמותת אותי (לשעבר – העמותה לילדים בסיכון) הינה מלכ"ר המספק מגוון שירותים לילדים עם מוגבלות על הספקטרום האוטיסטי ולבני משפחותיהם. בחודשים האחרונים העמותה משקיעה משאבים לקידום פעילות ענפה להנגשת המבנים, הסביבה והשירות הניתן בתחומי פעילותה.

התאמות נגישות במתקני העמותה

העמותה נעזרת ביעוץ מורשה נגישות השירות ומתו"ס לסגירת הפערים הקיימים וביצוע התאמות נגישות בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – התאמות נגישות לשירות, התשע"ג 2013, ותקנות נגישות נוספות ובהתאם להוראות כל דין בהיבטי הנגישות השונים כגון:

 • דרך נגישה וחניות נכים
 • הרחבת פתחי כניסות
 • סימן אזהרה למדרגות, מאחזי יד, סימון דלתות וקירות שקופים
 • דלפקי שירות ועמדות שירות
 • שירותי נכים
 • מעליות
 • ריהוט מונגש כגון כיסאות ושולחנות
 • שילוט נגיש
 • אמצעי עזר לאנשים עם מוגבלות והתאמות נגישות נוספות בהתאם לסוג המבנה והשירות הניתן בו ובהתאם לדרישות לתקנות ולתקני הנגישות.


האחריות להיבטי הנגישות במסגרות העמותה מפורטים להלן:

 • מעונות יום שיקומיים – האחריות על נגישות המבנה משתנה ותלויה באופן הפעלת המסגרת. במעונות בהפעלה מלאה של העמותה – האחריות על נגישות המבנה הינה של העמותה.
 • גני תקשורת – נגישות המבנה באחריות הרשות המקומית. היבטי נגישות שירות הסל הטיפולי המקדם הינו באחריות העמותה.
 • מרכזי טיפול – האחריות על נגישות המבנה משתנה ותלויה בהסכם ההתקשרות של המבנה. היבטי נגישות השירות באחריות העמותה.
 • בתי הספר במערך הטיפולי המשלים – נגישות המבנים באחריות הרשויות המקומיות. היבטי נגישות טיפולי המערך המשלים הינו באחריות העמותה.
 • משרדי היחידות ומטה העמותה – נגישות המבנים בתוך השטחים המושכרים חלה על העמותה. נגישות השטחים הציבוריים באחריות בעל המבנה והרשות המקומית.


היבטי נגישות השירות באחריות העמותה.

במבנים בהם קיימת מגבלת נגישות, ניתן לקבל שירות נגיש בתיאום.

התאמות נגישות באתר האינטרנט

באתר האינטרנט בוצעו התאמות נגישות בהתאם להוראות סימן ג', נגישות שירותי אינטרנט (תקנה 35) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – התאמות נגישות לשירות, התשע"ג- 2013. עם זאת, לאור תשומת ליבה של העמותה, נערכת העמותה לשיפורי נגישות באתר האינטרנט כך שיהיה מותאם יותר לאנשים עם מוגבלויות ובהתאם לתקן ישראלי 5568. בשלב ראשון מתבצעת בדיקת נגישות וניתוח פערי הנגישות ככל שיימצאו ובשלב הבא יתבצעו התאמות הנגישות באתר.

הדרכות נגישות ונהלים במתן שירות

העמותה פועלת לקידום מודעות והטמעת נגישות גם במתן שירות ציבורי נגיש על ידי עובדי העמותה. בהיבט זה מקיימת העמותה מידי שנה הדרכות נגישות לעובדי העמותה ומרעננת את הנהלים והנוהגים במתן שירות נגיש. כמו כן, העמותה מינתה בעלי תפקידים שונים להיבטי הנגישות השונים על מנת שיסייעו כל אחד בתחומו להטמעת שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות בכלל ובפרט לילדים על הספקטרום האוטיסטי ולבני משפחותיהם.


רכז נגישות – עו"ד אלעד מזרחי

מקדמת את תכנית העבודה בנושא הנגישות בעמותה, לרבות מסירת מידע, ייעוץ וסיוע בעבודת המטה השוטפת בכל היבטי הנגישות.

פניות בנושא התאמות נגישות במקומות פיזיים, במתן שירות ציבורי ובאתר האינטרנט ניתן להפנות ל רכזת הנגישות לפי הפרטים הבאים:

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ופניה.