אותי - עמותה ישראלית לאוטיזם
תפריט

מרכז למידה, הכשרה ומחקר

העמותה פועלת כמכון מחקר לשם קידום מחקרים בתחום פעילותה. כמו כן, מפעילה העמותה מערך מקיף של השתלמויות, כינוסים, ימי עיון והדרכה בצורות למידה שונות, מעודדת ומקדמת למידה של צוותים מקצועיים בתחום הטיפול באוטיזם בתוך העמותה ומחוצה לה. וזאת, לשם הפצת הידע בתחום זה והגדלת מספר המטפלים המיומנים בקהילה.

 

כגוף מוביל מקדמת העמותה במקצועיות שיטות טיפול עדכניות וחדשניות, בודקת את יעילותן ומטמיעה אותן ביחידותיה.